Är födelsekontroll säker?

Mother Angelica Live Classic - 2013-01-21 - Hope (Juli 2019).

Anonim

"Är p-piller farliga?"

Haydee, 14, Toa Baja, PR

P-piller är säkert för de flesta unga kvinnor och mycket effektivt för att förebygga graviditet. De flesta tjejer som tar pillret har få eller inga allvarliga biverkningar.

De flesta av de mindre biverkningarna av pillen tenderar att gå bort med tiden, och din sjuksköterska eller läkare kommer att gå över dem som är med dig. Den som verkligen låter läskigt - blodproppar - är sällsynt. Om du har vissa hälsotillstånd, som en blodproppshistoria, vissa typer av migrän eller vissa typer av cancer kan det innebära att pillen inte är rätt för dig. För de flesta tjejer utan hälsoproblem är pillan säker. För vissa hälsoproblem är pillen verkligen till hjälp. Om du är intresserad av att börja pillen, sitta och tala med din läkare om det.

Annons - Fortsätt läsa nedan

Eftersom pillen inte skyddar mot smärta, bör du fortfarande använda en kondom varje gång du har sex.